Concurs de creație literară și plastică 

 Ion Stratan


Câștigătorii concursului: 

Poezie

1. Șimo Liviu Mihai, București

2. Ghica Izabella Iasmina, Arad

3. Pătrăucean Constantin-Andrei, Suceava

Mențiuni: Olariu Elena, Iași

                Bandrabur Ionica, Bacău

                Pozmac Georgiana-Ionelia, Gorj

Proză

1. Lucian Domșa, Alba

2. Olariu Elena, Iași

3. Bandrabur Ionica, Bacău

Dada

Stan Maria-Magdalena, Prahova

Pictură

Frank Ana Maria, Timiș

Desen

Stan Maria-Magdalena, Prahova

Premii speciale

1. Tohăneanu Daria Ioana, Prahova

2. Frank Ana Maria, Timiș

3. Meșină Teodor, București
Regulament

Perioada de desfășurare: 1 octombrie 2020 - 21 martie 2021

Locul de desfășurare: on-line

Se adresează: utilizatorilor și non-utilizatorilor Bibliotecii Județene "Nicolae Iorga" Prahova, de pe teritoriul României, cu vârste cuprinse între 10 și 70 de ani.

Organizatori: Consiliul Județean Prahova și Biblioteca Județeană "Nicolae Iorga" Prahova

Tipul proiectului: Concurs de Creație literară (proză scurtă, poezie) și Creație plastică (desen, pictură)

Obiective generale: Popularizarea operei marelui poet contemporan ploieștean, testarea propriilor forțe creative, realizarea de texte literare originale, publicarea unei antologii cuprinzând cele mai bune creații obținute pe parcursul proiectului.

Tema concursului: În fiecare săptămână vom publica pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene "Nicolae Iorga" Prahova un poem scris de Ion Stratan. Concurenții își vor alege o idee desprinsă din unul sau mai multe dintre aceste poeme și o vor folosi ca temă (eventual și ca titlu).

Descrierea proiectului: Concursul se va desfășura pe mai multe categorii de vârstă, dar și pe mai multe categorii de creație. Categoriile mari vor fi Creație literară și Creație plastică, acestea fiind împărțite după cum urmează:

Creație literară - Poezie

- ctg. 10 ani - 14 ani

- ctg. 15 ani - 19 ani

- ctg. 20 ani - 70 ani

- Proză scurtă

- ctg. 10 ani - 14 ani

- ctg. 15 ani - 19 ani

- ctg. 20 ani - 70 ani

- DADA

- ctg. 10 ani - 14 ani

- ctg. 15 ani - 19 ani

- ctg. 20 ani - 70 ani

Creație plastică - Desen (creion, cărbune, pastel, mixt)

- ctg. 10 ani - 14 ani

- ctg. 15 ani - 19 ani

- ctg. 20 ani - 70 ani

- Pictură (acuarelă, acrilic, ulei, mixt)

- ctg. 10 ani - 14 ani

- ctg. 15 ani - 19 ani

- ctg. 20 ani - 70 ani

Reguli de elaborare a lucrărilor literare:

 • Să fie redactate în format electronic, cu extensia doc/ docx;
 • Textele trebuie să aibă între 500 și 6 000 de caractere (fără spații), format A4;
 • Textele trebuie să fie corectate și să fie scrise cu diacritice;
 • Textele trebuie semnate cu nume și prenume autor, vârstă, localitatea de domiciliu;
 • Fiecare concurent poate participa cu 1-3 texte;
 • Textele nu vor conține fragmente copiate din alte creații literare.

Reguli de elaborare a lucrărilor literare:

 • Trebuie să utilizeze tehnica pentru categoria la care concurează;
 • Trebuie să urmeze tematica unuia sau mai multor poeme din opera lui Ion Stratan;
 • Trebuie scanate sau fotografiate cât mai corect încadrate;

Etapele proiectului:

v Etapa I: 1 octombrie 2020 - 15 ianuarie 2021

 • Primirea lucrărilor literare și plastice

v Etapa a II-a: 15 ianuarie - 20 februarie

 • Corectură, editare lucrări literare;
 • Evaluare și selectare a lucrărilor literare;
 • Evaluare și selectare a lucrărilor plastice;
 • Se vor acorda câte 3 premii (I, II și III) pentru fiecare categorie.

v Etapa a III-a: 20 februarie - 10 martie

 • Elaborarea antologiei și tipărirea ei;
 • Anunțarea rezultatelor concursului.

v Etapa a IV-a: 21 martie

 • Premierea câștigătorilor în cadrul unui eveniment festiv prilejuit de Zilele Bibliotecii Județene ”Nicole Iorga”.

Descrierea categoriilor de creație:

Creație literară

Poezie: Pe baza temei alese din opera lui Ion Stratan, concurenții vor elabora între 1 și 5 poeme pe care le vor trimite în forma unui document (.doc/ .docx) pe adresa de e-mail sau pe pagina de Facebook a bibliotecii. Documentul va avea, pe prima pagină, specificările următoare: Nume, prenume, localitatea de domiciliu, categoria pentru care concurează. (ex.: Pătrașcu Mihai, Valea Călugărească, Creație literară, Poezie, categoria 20 - 70 ani).

Proză: Tema fiind aleasă în aceeași manieră ca în cazul poeziei, textul în proză nu va depăși 6 000 de caractere fără spații și va fi trimis în forma unui document (.doc/ .docx) pe adresa de e-mail sau pe pagina de Facebook a bibliotecii. Documentul va avea, pe prima pagină, specificările următoare: Nume, prenume, localitatea de domiciliu, categoria pentru care concurează. (ex.: Pătrașcu Mihai, Valea Călugărească, Creație literară, Proză, categoria 20 - 70 ani).

DADA: Dadaismul, sau doar Dada, este un curent literar-artistic, apărut în Europa în anul 1916, în jurul lui Tristan Tzara, ca reacție a artiștilor împotriva Primului Război Mondial. Originea numelui curentului este controversată, speculațiile făcând referire la alegerea aleatorie a unui cuvânt indicat de o acțiune necunoscută cu certitudine, însă semnificația lui este aceea de "naivitate, acel sens de puritate, de artă naturală, de artă intuitivă" (Marc Dachy, Dada revolta artei, p.16). Chiar dacă Dadaismul nu își găsește, neapărat, un reprezentant în poetul Ion Stratan, invităm cititorii la un joc literar pornit din metoda lui Tristan Tzara, pe idei de Ion Stratan. Tzara spunea: "Luați un jurnal, luați o pereche de foarfeci, alegeți un articol, tăiați-l, tăiați pe urmă fiecare cuvânt, puneți-le într-un sac, mișcați..." Așadar, propunem alegerea a câtorva cuvinte/ idei din fiecare poem, scris de Ion Stratan, pe care îl vom publica în fiecare săptămână pe pagina de Facebook a bibliotecii, apoi amestecarea acestora până la producerea unui text nou, cu valențe noi. Aceste texte vor fi trimise pe adresa de e-mail a bibliotecii sau prin mesaj paginii noastre de Facebook, în format .doc sau .docx, pentru categoria DADA. Documentul va avea, pe prima pagină, specificările următoare: Nume, prenume, localitatea de domiciliu, categoria pentru care concurează. (ex.: Pătrașcu Mihai, Valea Călugărească, Creație literară, DADA, categoria 20 - 70 ani).

Creație plastică:

Desen: Tema va fi aleasă, ca și în cazul categoriei creației literare, din imagistica poeziei lui Ion Stratan. (Poeme pe care le vom publica, săptămânal, pe pagina noastră de Facebook, sau poeme de Ion Stratan pe care le alege concurentul). Se va lucra în creion, cărbune, pastel sau în combinații ale acestora. Scanările sau fotografiile lucrărilor vor fi trimise în format .png sau .jpeg la adresa de e-mail a bibliotecii sau prin mesaj paginii noastre de Facebook, specificând următoarele informații: Nume, prenume, localitatea de domiciliu, categoria pentru care concurează. (ex.: Pătrașcu Mihai, Valea Călugărească, Creație plastică, Desen, categoria 20 - 70 ani).

Pictură: Tema va fi aleasă din opera literară a poetului Ion Stratan, fie din poemele publicate pe pagina noastră de Facebook, fie aleasă din surse proprii. Se va lucra în acuarelă, acrilic, ulei sau mixt, scanările sau fotografiile fiind trimise, apoi, în format .png sau .jpeg la adresa de e-mail a bibliotecii sau prin mesaj paginii noastre de Facebook, specificând următoarele informații: Nume, prenume, localitatea de domiciliu, categoria pentru care concurează. (ex.: Pătrașcu Mihai, Valea Călugărească, Creație plastică, Pictură, categoria 20 - 70 ani).

Premiile vor consta în cărți și materiale pentru desen și pictură, precum și un exemplar al antologiei tipărite.

Nu se percep taxe pentru participarea la concurs.