DICȚIONAR BIO-BIBLIOGRAFIC

PERSONALITĂȚI PRAHOVENE

În decursul ultimelor decenii, Biblioteca Județeana "N. Iorga" și-a făcut o datorie de onoare din a elabora lucrări prin care să evidențieze contribuția de ieri și de azi a Prahovei la viața social-politică, economică şi cultural-artistică a ţării. Din acest program vast face parte şi prezentul dicţionar de personalităţi prahovene.

Acest dicţionar pune în lumină contribuţia unor personalităţi locale ce s-au afirmat în diferite domenii: economic, social, cultural, învăţământ, medicină, literatură, muzică etc.

Istoria locală și națională consemnează nume de primă mărime: domnitorul Antonie Vodă din Popeşti; mari familii boierești precum Cantacuzino, Câmpineanu, Filipescu; colonelul Ion Câmpineanu, generalul Al. Candiano-Popescu, soldatul erou Ion Grigore, socialistul Al. G. Radovici, colonelul şi omul de ştiinţă Constantin Zagoriţ, avocatul Radu Stanian sau avocatul Dumitru (Take) Ionescu.

Sunt consemnate nume de rezonanță din domeniul învăţământului prahovean, cadre didactice care şi-au făcut un renume din profesie, care au contribuit la îmbogăţirea spirituală şi materială a şcolii prahovene. Consemnăm doar câteva dintre acestea: Ioan Gherasim Gorjanu, Basil Drăgoşescu, Zaharia Antinescu, Ioan I. Romanescu, academicianul Grigore Tocilescu, învăţătorul Dumitru I. Brezeanu, orientalistul Gheorghe Popescu-Ciocănel.

Acestora li se adaugă alte nume importante, printre acestea numărându-se cele ale profesorului universitar P. P. Negulescu, academicianului istoric Constantin C. Giurescu, profesorului şi omului politic Dumitru Munteanu-Râmnic, profesorului C. M. Râpeanu, istoricului Constantin M. Boncu ori cel al profesorului matematician Ion Grigore.

Tehnica şi agricultura au înscris nume care au dat notorietate unor domenii care s-au impus pe plan naţional sau internaţional sau care au contribuit la dezvoltarea unor ramuri în arealul local. Şi aici putem vorbi despre Marin şi Teodor Mehedinţeanu, fondatorii industriei petroliere româneşti, silvicultorul şi profesorul universitar Petre Antonescu, inginerul chimist Carol Nicolae Debie sau academicianul Mihai C. Drăgănescu.

Dintre cei înscrişi în cartea de aur a medicinii româneşti fac parte Thoma I. Ionescu, Ştefan Irimescu, chirurgul Constantin I. Andreoiu, istoriograful în medicină Gheorghe I. Brătescu.

Un domeniu în care Prahova a dat nenumărate nume valoroase este cel juridic. Din această lume a baroului pot fi amintiţi prahovenii Alexandru Demetrescu, Luca Elefterescu, Nicolae I. Basilescu, Ion Ionescu-Quintus și Mircea Ionescu-Quintus.

Şi domeniul teologic e reprezentat de nume de o reală importanţă, atât la nivel local, cât şi naţional. Este vorba despre marele iluminist Eufrosin Potecă, mitropolitul Pimen Georgescu ori preoții Constantin Galeriu şi Alexandru Joiţa.

Urmându-şi cursul, lucrarea se ocupă şi de viaţa literară prahoveană, foarte bogată şi în continuă efervescenţă creatoare. 

Începând din prima jumătate a secolului al XIX-lea s-au născut şi activat pe aceste meleaguri câteva dintre vârfurile literaturii noastre: Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ion Luca Caragiale, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Constantin Stere, Ion A. Bassarabescu. Între anii 1900-1919 se vor naşte Geo Bogza, Radu Tudoran, Miron Radu Paraschivescu etc. Apoi vor urca pe culmile creaţiei nume ca Valeriu Râpeanu, Ion Bălu, Eugen Simion, Nichita Stănescu, Ion Stratan şi mulţi alţii.

De asemenea în acest dicţionar apar numele unor mari personalităţi din lumea artelor plastice, precum Nicolae Grigorescu, Iosif Iser, Nicolae Kruch sau din lumea teatrului: Ion Manolescu, Fory Etterle, Alice Sophie Cocea, Toma Caragiu, Margareta Pogonat etc.

Pentru realizarea lucrării au fost consultate documente ale arhivelor locale, dicţionare enciclopedice, sinteze, cronologii, monografii şi ghiduri geografice ale judeţului, bio-bibliografii ale unor personalităţi. Pentru a obține informațiile necesare s-a folosit metoda anchetei, pe baza fişei-tip de dicţionar sau pe baza CV-urilor personale ale celor vizați. Lucrarea a apărut la Ploieşti, la Editura Premier, în anul 2002. Coordonator principal este Marian Chirulescu sprijinit în demersul său de o echipă de colaboratori: Paul D. Popescu, Maria Necula, Gabriel Stoian şi Mihai Apostol.


DICŢIONARUL BIO-BIBLIOGRAFIC - PERSONALITĂŢI PRAHOVENE a fost elaborat în cadrul Serviciului "Metodico-Bibliografic".