Poemul săptămânii 6

cădere*


Sufletul meu s-a rostogolit la picioarele                                                                    celor trei Grații                                                                                                          luați-l, legați-l

lumea mea se rostogolește peste mine                                                                      cel ce-o păzeam de ani, de albine

inima mea e un măr căzut în Grădină                                                                        cine-i de vină, cine-i de vină

trupul meu e un sâmbure mai mare decât fructul                                                       decât inima mea                                                                                                    mâncat dinlăuntru


spirit mirat


am văzut marea Greciei în                                                                                                    văzduhul orașului                                                                                                          nu, nu era boltită, ci                                                                                        dimpotrivă, concavă

iar ochii mei s-au dus sus                                                                                    încât se eterase Iisus                                                                                            Se evapora eucharistia                                                                                          și sufletul meu întrecea                                                                                 zecimea, suta și mia. Senzație                                                                            fără senzație. Milă și Grație* 


Din volumul "LUX", editura Albatros, București, 1992
"Ion Stratan scrie și transcrie fragmente de o rară autenticitate, dintr-o crispată elegie a propriei condiții ontologice. Rafinat al rostirii lapidare, concentrate, eliptice, poetul deține o expresivitate a gestului aproape neorealistă. Tehnica decupajului savant în care poetul «topește» reverberațiile afective se simte pe întreg parcursul volumului. Această tehnică a colajului este vizibilă în preocupările nucleului lunedist, însă în vers cel mai pregnant accent îl capătă la Ion Stratan și poate la Florin Iaru prin puseele de avangardă și suprarealism."

"Textul poemelor lui Stratan se întrețese astfel, în diverse feluri și după diverse modele, cu alte fibre textuale, ceea ce este un fel de a afirma întrepătrunderea, aderența și coerența tuturor în marea țesătură a poeziei românești."

Mircea Cărtărescu

("Postmodernismul românesc", editura Humanitas, București, 1999)

N.B. Volumul poate fi procurat de la secția de lectură "Nichita Stănescu" a bibliotecii noastre (cota II 41090)

Fotografie de Tudor Jebeleanu
Fotografie de Tudor Jebeleanu