Regulamentul Bibliotecii Județene 

"Nicolae Iorga" Prahova în perioada de

 pandemie COVID 19


Personalul bibliotecii și utilizatorii trebuie să aibă în vedere și să respecte o serie de reguli menționate/ aprobate în cadrul Regulamentului Bibliotecii Județene "Nicolae Iorga" Prahova în perioada de pandemie Covid 19, aprobat de conducerea/ Consiliul de administrație al bibliotecii, (Regulamentul se regăsește pe pagina web: www.bibliotecaprahova.ro sau la sediul instituției).

Măsuri generale pentru personalul bibliotecii pentru întreaga perioadă a stării de alertă, începând cu data de 15 mai:

 • asigurarea materialelor de igienă și protecție pentru personalul bibliotecii, dar și pentru igienizarea spațiilor (măști, mănuși, viziere, soluții dezinfectante pentru pupitrele bibliotecarilor din secțiile pentru public), materiale de marcaj circuite holuri/ secții;
 • instruirea permanentă a personalului ce asigură servicii de lectură publică în secțiile Împrumut de carte pentru adulți, Împrumut de carte pentru copii, Sala de lectură, Compartiment Mediatecă, Compartiment Documentar - carte veche (informații generale despre coronavirus, modalități de transmitere, mijloace de protecție) și nu numai;
 • intensificarea măsurilor de protecție și igienă pentru întreg personalul (asigurarea unei măști de protecție - zilnic (pe toată perioada stării de alertă);
 • asigurarea soluțiilor dezinfectate și folosirea eficientă a acestora;
 • păstrarea distanței sociale (minim 1,5 m între persoane) în toate spațiile de bibliotecă;
 • completarea caietului de triaj epidemiologic zilnic, măsurarea temperaturii corporale a salariaților zilnic, la intrarea în program (în ambele schimburi) și respectarea unor recomandări exprese privind starea de sănătate a personalului, consultarea medicului de familie sau a medicului de medicina muncii, dacă se impune;
 • purtarea obligatorie a măștilor, mănușilor și a vizierelor de protecție de către personalul bibliotecii ce intră în contact direct cu publicul, intensificarea aerisirii spațiilor;
 • dezinfecția frecventă a suprafețelor de lucru, a pardoselilor, grupurilor sanitare, clanțelor, întrerupătoarelor, echipamentului IT, pupitrelor bibliotecarilor, mobilierului holurilor/ secțiilor pentru public;
 • dotarea grupurilor sanitare cu săpun lichid dezinfectant, hârtie igienică, dispersoare cu dezinfectant pentru mâini;
 • personalul din celelalte compartimente ale bibliotecii, care nu își desfășoară activitatea în sfera de relații cu publicul, va respecta toate măsurile de igienă și protecție stabilite la nivel organizațional (igienă personală, utilizarea soluțiilor dezinfectante, echipament de protecție - măști, mănuși, vizieră, distanțare fizică, utilizarea unor mijloace de comunicare electronic pentru evitarea deplasării în instituție etc.);
 • pentru asigurarea unor măsuri de igienă și prevenție vor fi amenajate spații speciale de depozitare temporară a publicațiilor restituite de către public, unde cărțile vor fi supuse procedurii de dezinfecție cu lămpile cu raze UV ale instituției;
 • pentru informarea corectă a utilizatorilor se vor afișa postere elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică în toate spațiile comune, pentru vizibilitatea mesajului;

Măsuri generale pentru utilizatori pentru întreaga perioadă a stării de alertă, începând cu data de 15 mai:

 • respectarea distanței recomandate (minim 1,5 m între persoane) în toate spațiile de bibliotecă, de către utilizatori (marcarea spațiului pentru respectarea distanțării fizice atât în spațiile secțiilor de împrumut, cât și în spațiile expoziționale sau pe culoarele de trecere/ staționare);
 • Pentru secțiile Împrumut de carte pentru adulți și Împrumut de carte pentru copii, accesul se va face doar la punctul unic, aflat în apropierea intrării principale, locul unde utilizatorii se pot înscrie, pot împrumuta cărțile dorite și/ sau returna cărțile deja împrumutate.
 • accesul se va face eșalonat, nu mai mult de 4 persoane simultan, cu respectarea unei perioade de staționare de 10-15 minute pentru restituirea/ împrumutul unor publicații din colecțiile bibliotecii, publicații ce vor fi puse la dispoziție de bibliotecar;
 • pentru susținerea accesului utilizatorilor la lectură și pentru evitarea aglomerației, s-a suplimentat numărul de publicații ce se pot împrumuta, cât și perioada de împrumut a acestora (maxim 5 publicații, cu termen de împrumut de 4 săptămâni).
 • recomandăm bibliotecarilor și utilizatorilor serviciilor de bibliotecă să acorde prioritate persoanelor vârstnice și/ sau cu dizabilități.
 • pentru solicitarea unor informații punctuale sau a unor referințe legislative/ bibliografice (documente pe suport electronic - scanare) utilizatorii au la dispoziție mijloacele electronice telefon, fax, email, Messenger, site bibliotecă - întreabă bibliotecarul).
 • Numere de telefon: 0244521900; 0244520431; 0244521649; tel./fax.0244515643
 • Email: imprumutcarte@gmail.com,
 • Web: www.bibliotecaprahova.ro - catalog online
 • Facebook: Biblioteca Județeană Prahova
 • Utilizatorii tuturor serviciilor oferite de bibliotecă vor avea acces în incinta instituției doar cu mască de protecție, pe care o vor purta pe toată perioada staționării în incinta bibliotecii.
 • La intrarea în bibliotecă vor folosi substanțele de igienizare puse la dispoziție de instituție.

Programul bibliotecii: Luni - Vineri: orele 08:00 - 19:00

Acțiunile întreprinse de Biblioteca Județeană țin cont de necesitatea respectării măsurilor de igienă și prevenție în ceea ce privește COVID-19, de contextul epidemiologic actual și au ca scop eficientizarea aplicării măsurilor de prevenție a utilizatorilor serviciilor de bibliotecă și evitarea unei posibile contaminări a persoanelor, acestea permițând în același timp și asigurarea unui cadru funcțional sigur, ce garantează sănătatea cetățenilor, dar și securitatea și sănătatea în muncă a angajaților bibliotecii.

Conducerea Bibliotecii Județene "Nicolae Iorga" Prahova