Poemul săptămânii 8

Vagonul de clasa a II-a*


Eu sînt făcut din carne, nu

Din fier

Eu îmi sînt mie însumi

Prizonier

Eu am picioare rotunde

Ducînd neunde

Eu am coaste cît cuștile

Zebrei, celebrei

Eu mă înghesui în mulțimea mea

Și cine-o vrea, dac-o vrea

Eu îmi arunc fumul și ceața-nlăuntru

Eu sînt marginea unde se termină cîntul

Eu sînt respirarea perdelei ca o aripă

De pripă. Eu sînt cel ce sînt

Nu, am fost, nu voi fi


Veniți și mîncați-mă

Voi, două mii


Erai cristal boemic între sticle

Lianei


Erai cristal boemic între sticle

Și, eu, boem privind acele-article

Stăteam și clincheteam la unison

Cu cele trei orbite de neon

Din magazinul de coloniale

Cu dinții doar desprinși dintre corale

Păreai eter pe masca serii blonde

Cît ne-ntîlneam privirile de sonde

Cu bere din Olanda de bumbac

Eu tac tu taci eu tac tu taci

Spune-orologiul de coloană veche

Apoi plecam, părînd mereu pereche

Neîntîmplată dragoste în doi

Păream stingheri la un priveghi de soi

Păream căzut din lună-n Marte, semn

Că fierul se făcuse cărți de lemn
* Poeme din volumul "Desfacerea", apărut la editura "Eminescu" din București în anul 1994

"Un poem ca "Pelicanul" (din volumul "Desfacerea") ilustrează sugestiv modul în care funcționează în lirica lui Stratan mecanismele parodiei. Există aici mai întâi un moment al «punerii în text» ce se isprăvește cu umilirea scriptorului și degradarea în șarja grotescă a textului astfel produs: «Mă-nchinasem, mîncasem, postisem și tac / Oile urcă și beau sare vrac / Luna o înger cu un caval / Dragoste de dincolo de steli, Ideal / Planeții de carne se-nfipseseră-n ochi / Alburnus și Maior de viață deochi». Spectacolul textualizării sfârșește însă prin a conduce, după ce impuritățile sufletești au fost extirpate prin parodie (care la Stratan este «pharmakon», otravă dar și panaceu), la regăsirea dimensiunilor spirituale ale existenței, a sacrului conținut în profan."

Octavian Soviany

("Masca aristocrată a experimentalismului")


N.B. Volumul poate fi procurat de la secția de împrumut carte pentru adulți a bibliotecii noastre (cota 821.135.1/ S 90)