Enigma de la Tărtăria (I)

În localitatea transilvăneană Tărtăria au fost descoperite unele dintre cele mai vechi relicve scrise - plăcuțele de la Tărtăria. Vârsta lor atinge aproape 7 000 de ani. Perioada în care a fost folosit alfabetul respectiv se întinde între anii 5500 și aproximativ 3000 î. Hr. Cum a putut apărea scrisul în această parte a lumii și ce conțin aceste texte?

În timpul săpăturilor din anul 1961, în apropierea satului Tărtăria, arheologul Nicolai Vlassa a descoperit niște statuete ale unor idoli vechi și trei plăcuțe de lut, pe care sunt încrustate niște simboluri. Alături de acestea a fost găsit un schelet decapitat al unui om matur. Două dintre plăcuțe sunt de formă dreptunghiulară, iar a treia, rotundă, cu diametrul de aproape 6 cm. Două sunt găurite. A treia este împărțită în patru părți de o linie verticală și alta orizontală. Simbolurile de pe plăcuțe se aseamănă cu semnele pictografice ale scrierii sumeriene din mileniul al IV-lea î.Hr.

După datarea cu carbon radioactiv, în scopul determinării vârstei scheletului care se afla în același strat de rocă, s-a estimat că vechimea lui e de aproximativ 7 000 de ani. Aceasta ar însemna că plăcuțele de la Tărtăria sunt cele mai vechi artefacte scrise, ele fiind atribuite surselor Vinča - o cultură balcanică de nord din epoca neolitică (mileniile V-III î. Hr.). Unii savanți consideră ca vechimea plăcuțelor nu corespunde cu vârsta scheletului. Tăblițele, din variate motive, nu au fost supuse analizelor cu C14. S-au găsit aproape o mie de artefacte cu pictograme asemănătoare, dispuse vertical și orizontal. În majoritatea cazurilor, acestea reprezintă animale, ramuri de copaci și tot felul de simboluri abstracte. De exemplu, pe una dintre plăcuțele de la Tărtăria sunt redate o pasăre, o ramură și o capră. Descoperiri de felul acesta s-au făcut nu numai în România, ci și în țările învecinate: Grecia, Ungaria, Moldova, Serbia, Ucraina. Cercetătorii au constatat că există asemănări în modul de scriere a simbolurilor, de-a lungul întregii perioade a culturii epocii Vinča.

În 1990, H. Haarmann a publicat, în "Revista cercetărilor indo-europene", un articol cu analiza comparativă a sistemelor de scriere din Tărtăria, din Creta și din Cipru. Autorul a adus cincizeci de exemple care dovedeau că există o legătură între acestea.

O contribuție importantă în studierea scrierii de la Tărtăria a adus cunoscutul arheolog american, de proveniență lituaniană, Marija Gimbutiene. Conform opiniei acesteia, scrisul respectiv a apărut aproximativ la începutul mileniului al VI-lea î. Hr. și s-a menținut circa 20 de secole. Încercând să descifreze vechile scrieri, savanții nu au ajuns la o părere comună în ceea ce privește explicarea pictogramelor; au apărut divergențe și în interpretarea acestor inscripții. S-au emis diverse ipoteze, care se exclud reciproc. Comparând scrierile minoică și sumeriană, unii cercetători au ajuns la concluzia că, la început, simbolurile se scriau pentru a ține evidența bunurilor, indicându-se cantitatea sau valoarea acestora. Drept argument pentru susținerea acestei teorii este dat exemplul celui mai frecvent simbol, care amintește de un pieptăn. Se presupune că acesta ar putea fi un simbol numeric.

... dar despre toate acestea vom mai vorbi și mâine...