Ion Şt. Baicu

BIOBIBLIOGRAFIE ION ȘT. BAICU

Profesor universitar la Universitatea Petrol și Gaze, doctor în istorie, politolog, președinte al Comitetului de Cultură și Artă al județului Prahova, ION ȘT. BAICU este ceea ce se cheamă omul acribios, reținut, retras, academic, dar pe care, dacă ajungi să-l cunoști, devine cald, apropiat. Una dintre calitățile scrisului său este limpezimea, claritatea și ordinea. Născut la 8 octombrie 1934 în satul Rubla, în județul Buzău, în familia gospodarilor Tinca și Ștefan Baicu, Ion Șt. Baicu a dovedit chemare spre carte. După ce a absolvit Școala Pedagogică de Băieți din Galați, a urmat, cum era firesc, Facultatea de Istorie-Filologie din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași, cu rezultate meritorii. Ion Șt. Baicu este, dacă vreți, cercetătorul neobosit care a știut să-și folosească toate resursele pentru a aborda istoria ținuturilor ce i-au devenit apropiate, chiar dacă n-au fost cele natale.

Fixându-și ca domeniu predilect de cercetare istoria modernă și contemporană a României, în general, și a județului Prahova, în special, profesorul Ion Șt. Baicu și-a îndreptat atenția mai ales asupra a patru mari teme: Nicolae Iorga, Constantin Dobrogeanu-Gherea, social-democrația românească, activitatea politică și culturală din secolul al XX-lea, fără, însă, a neglija și alte subiecte pe care le-a abordat.

Dintre lucrările sale cele mai recente, remarcăm sinteza-curs universitar de "Politologie" și dicționarul biobibliografic de istorici prahoveni "SUB HARUL MUZEI CLIO", apărută la Editura Ploiești-Mileniul III, avându-i coordonatori pe Gheorghe Calcan și pe Gheorghe Borovină. Cartea cuprinde un medalion Ion Șt. Baicu-profesorul, o autobiografie a autorului, dar și creații, articole ale unor cunoscuți istorici ploieșteni, precum: Ion Bocioacă, Gheorghe Borovină, Mihai Apostol, Constantin Dobrescu sau Ion Bălu.

Aici găsim un Ion Șt. Baicu sensibil, vorbind cu nostalgie și respect despre anii copilăriei, ai studenției, despre influența pozitivă a unui învățător asupra sa, sau cu emoție și pasiune despre întâlnirea cu viitoarea sa soție, doamna Aurica Nicolae, fostă profesoară de limba și literatura română în Ploiești.

De la profesor de liceu la profesor universitar cu doctorat în materie, cu o carieră de invidiat, creată prin muncă și ambiție, Ion Șt. Baicu a îmbinat activitatea de cercetare și editare a unor lucrări ale sale sau în colaborare, în toate evidențiindu-se prin seriozitate și rigoare științifică, într-un cuvânt, profesionalism.

"Biobibliografia Ion Șt. Baicu" a fost elaborată în cadrul Serviciului "Metodico-Bibliografic" din cadrul Bibliotecii Județene "N. IORGA" Prahova, în anul 2015, cota IV 3976.