Eugen Lovinescu

MEMENTO

(31 octombrie 1881, Fălticeni - 16 iulie 1943, București)


Important critic și istoric literar, teoretician al literaturii și sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier și nuvelist, este considerat cel mai de seamă critic român de după Titu Maiorescu. Lovinescu este autorul teoriei "Sincronismului" și al "Mutației valorilor estetice".

* Urmează gimnaziul la Fălticeni, apoi cursurile liceului internat din Iași (1896-1899). Este licențiat al Facultății de limbi clasice a Universității din București, cu o lucrare despre sintaxa latină (1903). Activează ca profesor la liceul "Sf. Apostoli Petru și Pavel" din Ploiești (1904-1906) și apoi la București.

* Debutează publicistic în suplimentul literar al ziarului "Adevărul" (1903), cu un articol despre studiile sale clasice. În 1904 își începe colaborarea la "Epoca", scriind despre Mihail Sadoveanu. A continuat, în 1905, cu articole despre scriitori sămănătoriști și poporaniști (Octavian Goga, Șt. O. Iosif, Alexandru Brătescu-Voinești, Popovici-Bănățeanu, I. Gorun, Sandu-Aldea, Ion Agârbiceanu, Emil Gârleanu), fără să devină adeptul doctrinelor respective, toate acestea constituind subiectele reunite în cele două volume de debut, "Pași pe nisip" (I-II, 1906). În această perioadă a activității sale, preocupat fiind de mișcarea literară de la "Sămănătorul", se prefigurează confruntările cu marii doctrinari Nicolae Iorga și Garabet Ibrăileanu.

* Între 1906-1909 se află la Paris pentru pregătirea doctoratului. Obține titlul de doctor în litere cu o lucrare despre Jean-Jacques Weiss și opera sa literară și, ca lucrare suplimentară, "Les voyageurs français en Grèce au XIX-e siècle" (1909), ambele prezentate elogios de criticul Emile Faguet.

* Colaborează la revista "Convorbiri literare" în timpul directoratului lui Mihail Dragomirescu (între anii 1907-1909) și publică primele două volume de "Critice" (I, 1909; II, 1910). În această perioadă editează monografiile dedicate lui Gr. Alexandrescu (1910), C. Negruzzi (1913) și Gh. Asachi (1921). Încearcă, dar fără succes, să intre în învățământul universitar, la Iași (unde, în iunie 1912, în urma unui concurs, îi este preferat Garabet Ibrăileanu) sau la București (unde, în 1913, criticul îl suplinește pe Pompiliu Eliade, cu un curs despre romantism).

* În anii Primului Război Mondial a scris numeroase articole politice, apărute în periodicele "Flacăra", "Lectura pentru toți", "Naționalul", "Românul", grupate apoi în volumele "Pagini de război" (1918) și "În cumpăna vremii" (1919). A editat magazinul ilustrat "Lectura pentru toți" (1918-1920) și a fost fondatorul revistei care va impune o nouă direcție în literatura postbelică - "Sburătorul" (1919-1922; serie nouă, 1926-1927), patronînd, pînă la sfîrșitul vieții și cenaclul literar omonim.

* A colaborat la diverse publicații ale vremii: "Convorbiri literare", "Viața românească", mai ales la "Convorbiri critice", "Falanga", "Flacăra", "Noua revistă română", "Rampa", "Viața literară". Toate aceste articole și foiletoane publicate în presă vor apărea în "Critice" (I-X, 1909-1923).

* În foiletoanele apărute în "Sburătorul", criticul și-a sistematizat ideile, fixînd o nouă doctrină, pe care a numit-o "modernism". Această nouă teorie este expusă în prima și cea mai controversată lucrare de sinteză a sa: "Istoria civilizației române moderne" (I-III, 1924-1925). O altă sinteză o constituie "Istoria literaturii române contemporane" (I-VI, 1926-1929), sintetizată, ulterior, într-un singur volum în anul 1937, în care a formulat o nouă teorie - "Mutația valorilor estetice" (în volumul VI). Autorii și portretele din "Critice", precum și acelea din "Istoria civilizației române moderne" și "Istoria literaturii române contemporane" sînt reluate și îmbogățite, sub latura morală, în "Memorii" (I-III, 1930-1937) și "Aqua Forte" (1941).


* Ca istoric literar, a lăsat multe lucrări valoroase, pe lîngă monografiile dedicate lui Gr. Alexandrescu (1910), C. Negruzzi (1913) sau Gh. Asachi (1921), cele mai importante fiind: "Titu Maiorescu" (I-II, 1940), "Petre Carp" (1941), "Titu Maiorescu și posteritatea lui critică" (1943), "Titu Maiorescu și contemporanii lui" (I-II, apărute postum, între 1943 și 1944), precum și "Antologia ideologiei junimiste" (1942).

* Opera sa mai cuprinde și două romane despre Mihai Eminescu ("Mite", 1934 și "Bălăuca", 1935), nuvele, scenete, fantezii, romane reluate sub diferite titluri ("Aripa morții", "Comedia dragostei", "Lulu", "Viață dublă"), teatru (drama în trei acte "De peste prag", 1906), traduceri din operele lui Homer, Tacit și Virgiliu.

* Unica sa fiică, regretata scriitoare, memorialistă și eseistă Monica Lovinescu, stabilită la Paris după 1947, o binecunoscută specialistă în domeniul literaturii române contemporane (și una dintre cele mai cunoscute voci, alături de soțul său, scriitorul Virgil Ierunca, ale postului de radio "Europa Liberă", unde a realizat, ani buni, emisiunea "Teze și antiteze la Paris"), a fost și o acerbă opozantă a regimului totalitar comunist din România. Prozatorul Anton Holban, dramaturgul Horia Lovinescu și criticul literar și ezoteristul Vasile Lovinescu i-au fost nepoți. 


* După moartea sa, soția, profesoara Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu, este arestată (deși se afla la o vîrstă înaintată, avînd 71 de ani) și, condamnată politic, își va găsi sfîrșitul în închisorile staliniste, probabil pe 6 iunie 1960, fiind înhumată în groapa comună a penitenciarului Văcărești (cf. Ecaterina Bălăceanu-Lovinescu, "Scrisori către Monica. 1947-1951", Humanitas, 2012). A reușit însă, in extremis, să salveze de la percheziții unul dintre manuscrisele volumelor de "Memorii", publicat postum. Aceste întîmplări se regăsesc și în volumul alcătuit de Doina Jela, "Această dragoste care ne leagă. Reconstituirea unui asasinat" (Humanitas, 1998, non fiction) dar și în cartea autobiografică a Monicăi Lovinescu, "La apa Vavilonului" (Humanitas, 1999), sau sînt relatate în jurnalele acesteia (șase volume). Extrem de valoroasa bibliotecă a lui Eugen Lovinescu a fost confiscată, cărțile fiind arse într-o casă conspirativă a Securității Statului din centrul Bucureștiului. 


* La 10 septembrie 1991 a devenit membru titular, post-mortem, al Academiei Române. "Prin Concert din muzică de Bach (1927), o nouă literatură română începe printr-o afirmaţie definitivă; sub ochii noştri se înfăptuieşte o mare frescă a vieţii orăşeneşti, unde toate straturile sociale sunt reprezentate, de la acel Lică Trubadurul, crai de mahala, în care germinează virtualităţile ascensiunilor fulgerătoare, şi până la prinţul Maxenţiu, floarea de seră a unei rase istovite, între care nimic nu-i lăsat la o parte, nici intelectualitatea, nici senzualitatea, nici arta (cu gravele emoţii ale concertului), nici forţele instinctuale, nici patologia, nici virtuţile burgheze, nici feminismul, într-un cuvânt, nimic din tot ce constituie complexitatea unei vieţi chinuite de atîtea nevoi şi aspiraţii. În faţa unei opere de artă, problema situării păşeşte în primul plan. Concertul înseamnă o deschidere de drum, iar prin viaţa intensă, puterea de analiză, intelectualitatea şi chiar ordonanţa compoziţiei, literatura română n-are ce-i pune deasupra." Eugen Lovinescu (despre Hortensia Papadat-Bengescu, în "Istoria literaturii române contemporane. 1900-1937", 2 vol., editura "Minerva", București, 1973)La secția de lectură "Nichita Stănescu" a bibliotecii noastre poate fi consultată, la cota I 13500, lucrarea "Istoria literaturii române contemporane. 1900-1937", apărută la editura "Litera", în anul 1998.


(Bogdan-Lucian Stoicescu)

Eugen Lovinescu
Eugen Lovinescu
Eugen Lovinescu
Eugen Lovinescu
Monica Lovinescu
Monica Lovinescu
Monica Lovinescu
Monica Lovinescu
Ecaterina Balacioiu-Lovinescu și Monica Lovinescu, pe Calea Victoriei, in 1947 (fotografie din arhiva familiei Lovinescu aflată în custodia Fundatiei Humanitas Aqua Forte)
Ecaterina Balacioiu-Lovinescu și Monica Lovinescu, pe Calea Victoriei, in 1947 (fotografie din arhiva familiei Lovinescu aflată în custodia Fundatiei Humanitas Aqua Forte)