Misterul Bibliotecii din Alexandria (I)

Despre existența celebrei Biblioteci din Alexandria știe toată lumea, însă a rămas învăluit în mister motivul dispariției acesteia.

Biblioteca din Alexandria a fost unul dintre cele mai mari centre de păstrare a cărților antice. Ea a fost întemeiată în secolul al III-lea î. Hr., de Ptolemeu I, și se considera centrul de instruire pentru poporul elen. Biblioteca făcea parte dintr-un complex care includea camere de locuit, cantine, săli de lectură, o grădină botanică și una zoologică, precum și un observator. Ulterior, aici, au fost aduse și instrumente medicale și astronomice, animale împăiate, statui și busturi care erau folosite pentru instruire. Se presupune că în Biblioteca de la Alexandria se păstrau de la 400 de mii până la 700 de mii de papirusuri. Aici, au lucrat cele mai luminate minți și cele mai mari talente ale Antichității: Aristarh din Samos, Eratostene, Zenodot ș.a. Talentații savanți din Alexandria erau cunoscuți datorită lucrărilor lor în domeniile matematicii și astronomicii. Aici au fost adunate toate lucrările reprezentative ale lui Heron, Arhimede, Hipocrate și Euclid, manuscrisele lui Eschil, Sofocle, Euripide și ale altor oameni celebri. Se consideră că aici s-a aflat biblioteca personală a lui Aristotel. În sălile ei se păstrau și cele mai rar întâlnite plăcuțe din piatră și din ceară, cu scris cuneiform și cu hieroglife, copiile celor mai prețioase opere de artă plastică din lume. Acest complex celebru putea fi vizitat de oricine dorea. Biblioteca era considerată Ioc sacru, la fel ca templele religioase. Înainte de a intra în această clădire, se înfăptuia un ritual de purificare.

Clădirea și o bună parte din comorile lumii au fost nimicite în anul 270 d. Hr. (aproximativ). Dispariția acestui lăcaș de cultură este considerată pe bună dreptate "cea mai mare tragedie a lumii antice", însă motivul catastrofei a rămas nedescoperit. 

Biblioteca din Alexandria./ Sursa foto: puntopress.com
Biblioteca din Alexandria./ Sursa foto: puntopress.com


Ptolemeu I (Soter)
Ptolemeu I (Soter)

Există o serie de versiuni privind modul în care a fost distrusă Biblioteca din Alexandria. Conform uneia dintre acestea, dispariția bibliotecii a fost simultană cu perioada cuceririlor arabe.

O legendă spune că ordinul de a nimici toate cărțile l-a dat califul Umar. "În cazul în care conținutul cărților nu contrazice Coranul, singura Carte a lui Dumnezeu, acelea nu ne trebuie; iar dacă îl contrazic, nu avem nevoie de ele. Înseamnă că trebuie arse în toate cazurile". Și porunca lui a fost îndeplinită - biblioteca a fost distrusă.

Există o versiune în care Iulius Cezar este învinuit de dispariția centrului cultural. Din surse antice aflăm că, în timpul luptei pentru Alexandria, palatul împărătesc în care se afla Cezar era amenințat cu distrugerea de către flota egipteană. Pentru siguranță, generalul roman a ordonat să se incendieze corăbiile egiptene, iar flăcările s-au extins și spre clădirile de pe țărm ale orașului, unde erau depozitate mărfuri și arsenale. După moartea lui Cezar, mulți credeau că el ar fi fost vinovat de distrugerea centrului cultural. Istoricul grec Plutarh scrie că focul a distrus "măreața bibliotecă". Și istoricul roman Dio Cassius amintește despre un depozit de manuscrise nimicit de un incendiu.